9 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Ontwerpbestemmingsplan Weezenlanden-Noord ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Weezenlanden-Noord ter inzage
Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- De bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling van Weezenlanden-Noord gaat van start.
Vanaf 23 december 2021 legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage.


Stedelijk wonen tegen de historische binnenstad van Zwolle, met de voeten in het groen. Dat is de kern van de nieuwbouwplannen voor de buurt Weezenlanden-Noord. In dit parkachtige gebied tussen het Provinciehuis, de Rechtbank en het Thomas a Kempis College worden de komende jaren circa 500 woningen gerealiseerd. In dit gebied staan nu nog zes flats met 180 appartementen van Woningcorporatie Openbaar Belang.


Hiervoor in de plaats ontwikkelt Ontwikkelcombinatie Nijhuis Explorius ongeveer 230 sociale huurwoningen, 120 vrije sector huurwoningen en 150 koopwoningen.


Ook bevat het plan twee parkeergarages en is er ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
U kunt uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan voor Weezenlanden-Noord. Daarvoor dient u uw zienswijze in bij de gemeenteraad.


Het indienen van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling. Gedurende zes weken, tot en met 2 februari 2022, kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen verwerkt en meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming. Het plan is vanaf 23 december te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo(externe link).