25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Online Lancering nieuwe beweging Aardpeer


Bron/foto: #Stichting BD Grondbeheer
ALGEMEEN- Op 27 januari 2021 wordt de nieuwe beweging Aardpeer gelanceerd.
Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre, onderdeel van Triodos Bank. Samen willen ze landbouwgronden voor minimaal zeven generaties veiligstellen en zetten ze zich in voor de transitie naar een sociale en natuurvriendelijke voedselketen.


Toegang tot betaalbare grond is hiertoe een belangrijke sleutel. De nieuwe beweging gaat zich met alle mogelijke middelen inzetten voor de groei en ontwikkeling van natuurvriendelijk landbouw. Met deze aanpak kunnen boeren hun bestaande bedrijf omvormen of opbouwen naar een toekomstbestendig boerenbedrijf en wordt het voor nieuwe boeren (zij-instromers) mogelijk om natuurvriendelijk te gaan boeren.


Stichting BD Grondbeheer, één van de initiatiefnemers, lanceert tegelijkertijd een obligatielening van 15 miljoen euro om grond aan te kopen en in passende pacht uit te geven, waarmee de vicieuze cirkel waarin boeren zitten, van schaalvergroting en intensivering, kan worden doorbroken. Grondbeheer hanteert als uitgangspunt voor de pachtprijs het duurzaam voortbrengend vermogen van de grond.
De eerste landbouwgronden die met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties worden gefinancierd zijn bij boerderij Bio Brass in Zeewolde (Flevoland), Hoeve Gaastzicht in Rostergaast en Boer Brunia in Raerd (beiden in Friesland).

De lancering van Aardpeer is op woensdag 27 januari 2021 van 16 – 17 uur tijdens een online event vanuit Pakhuis de Zwijger.