28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Online informatieavond


ZWOLLE- Er wordt een Online informatieavond gehouden over Regionale Energiestrategie West-Overijssel op 16 juni.
Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)? Hoeveel zonne- en windenergie wekken we in 2030 samen op in West-Overijssel?


Wat is een zoekgebied en waar liggen die zoekgebieden? En hoe zit het met de verdeling van de lusten en lasten? Op deze en andere vragen over de RES van West-Overijssel krijgt u antwoord tijdens een online informatieavond op woensdag16 juni.


In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in heel Nederland in 2030 een flink deel van ons energieverbruik uit zonne- en windenergie moet komen. Alle 30 RES-regio’s leggen in een Regionale Energiestrategie vast hoeveel zij in 2030 bijdragen aan deze opgave en hoe ze dat doen.


Ook de gemeenten in West-Overijssel hebben een RES gemaakt.
Tijdens de informatieavond krijgt u een digitale rondleiding door de RES van West-Overijssel. De informatieavond wordt georganiseerd door de RES-regio West-Overijssel. Vragen over zoekgebieden en plannen in Zwolle kunt u stellen aan de gemeente.


U kunt de online informatieavond live volgen via www.reswestoverijssel.nl/informatieavond-res