19 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Omlegging Kroesenallee

Omlegging Kroesenallee in Wijthmen stap dichterbij
Bron/foto:GemeenteZwolle


ZWOLLE- De omlegging van de Kroesenallee in Wijthmen is een stap dichterbij.
De burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het nieuwe voorkeurstracé voor de weg.
De huidige weg kan nu omgevormd worden tot een dorpsstraat met een veilig en vriendelijk profiel, waarmee een aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat en Wijthmen zich verder kan ontwikkelen.


De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de inpassing van de verlegde Kroesenallee. Daaruit blijkt dat het tracé langs de Oude Wythemerweg, zoals dat in 2018 voorgesteld is, daadwerkelijk kan worden ingepast en de minste impact heeft op de omgeving.


Uiteraard brengt het hinder met zich mee voor de bewoners aan de Oude Wythemerweg, waaronder de woonvoorziening de Hofstee, die de nieuwe weg op korte afstand achter hun huis krijgen.


Als de gemeenteraad instemt met het voorkeurstracé wordt gestart met de vervolgstappen om de verlegging van de weg mogelijk te maken, waaronder de bestemmingsplanprocedure.
Ook kunnen de gesprekken worden gestart over de verdere uitwerking van het ruimtelijk ontwerp en over de herinrichting van de oude Heinoseweg.