30 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Nieuwsbericht coalitievorming – 23 april 2022 

ZWOLLE- Van de informateur (Arie Slob ) Vorige week werd de eerste nieuwsbrief coalitievorming verstuurd. Het was mooi om tijdens de raadsvergadering van 19 april jongstleden te merken dat deze nieuwsbrief goed gelezen is.
Het ‘gesprek met de informateur’ tijdens deze raadsvergadering heb ik ook als plezierig ervaren. De betrokkenheid bij het komen tot een nieuwe coalitie is groot. Niet alleen in de gemeenteraad, maar ook vanuit de stad ontvangen we van diverse bewoners en instellingen input voor de onderhandelingen.
Die inbreng is welkom. Eenieder die – persoonlijk of namens een organisatie – zijn of haar zienswijze op een specifiek thema mee wil geven aan de onderhandelaars kan dat doen via collegeonderhandelingen@zwolle.nl 

Inhoudelijke besprekingenDe onderhandelaars van CU, GL, D66 en CDA hebben een drukke week gehad. Er was niet alleen een raadsvergadering, maar er werd ook hard gewerkt aan de voorbereidingen en we hadden een aantal besprekingen. Zo spraken we woensdag in het Staatshuys over de onderwerpen cultuur en economie. De gekozen werkwijze is steeds dat twee partijen de voorbereidingen doen en concrete voorstellen op de onderhandelingstafel deponeren. Het zorgt voor goede inhoudelijke gesprekken die leiden tot duidelijke keuzes. 

Vrijdag zijn we de hele dag bij elkaar gekomen in de Vreugdehoeve. We hebben gesproken over het thema energietransitie en daarnaast nog tijd besteed aan het onderwerp economie, waar we woensdag al mee begonnen waren. Daarnaast hebben we uitgebreid stil gestaan bij de groei van de stad. Zaterdag 23 april hebben we gebruikt om in wijkcentrum De Enk verder door te spreken over duurzaamheid, energietransitie en vergroenen. Een belangrijk thema voor de onderhandelende partijen. Al met al een hele volle en productieve week. 

Agenda komende twee weken Volgende week komen we alleen dinsdag (26 april) bij elkaar. Dan staat er een gesprek met Zwolse jongeren van de Jongerenraad en Impacter Zwolle in de agenda. Met hen zullen we spreken over de thema’s waarvan ze hebben aangegeven die belangrijk te vinden. In verband met Koningsdag en 4 en 5 mei komen we daarna pas vrijdag 6 mei weer met alle onderhandelaars bij elkaar. Dan zal er over het sociaal domein en mobiliteit gesproken gaan worden. Ook zaterdag 7 mei zullen er weer onderhandelingen zijn.
Het spreekt voor zich dat er in de tussenliggende periode wel verder gewerkt zal worden aan de voorbereidingen van de gesprekken. Ik meld me 7 mei weer met een volgende nieuwsbrief. 
Arie Slob

Je hebt misschien gemist