30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Nieuwkomers krijgen hulp


Bron:#GemeenteZwolle

ZWOLLE- In 2022 wijzigt de Wet Inburgering.
Dit geeft gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle de verantwoordelijkheid én de kans om te werken aan een betere inburgering van nieuwkomers. De gemeenten willen graag dat iedereen kan meedoen.
Daarom wordt nieuwkomers ondersteuning geboden bij het vinden van (betaald) werk en het leren van de taal. Er worden gezamenlijk trajecten ingekocht waarin het leren van de taal en mee kunnen doen in de samenleving met elkaar zijn verweven.

In de huidige situatie gaan nieuwkomers zelf op zoek naar een geschikte (taal)cursus of passend werk. Dit blijkt vaak geen makkelijke opgave wanneer iemand in een onbekend land een nieuw leven probeert op te bouwen.
Bovendien is het aanbod van aanbieders van (taal)cursussen in ons land groot, onoverzichtelijk en kan de kwaliteit niet altijd worden gegarandeerd. Ook is het voor nieuwe inwoners niet eenvoudig om zelfstandig een baan te vinden of op een andere manier actief deel te nemen aan de samenleving.

De gemeenten gaan de nieuwkomers begeleiden en adviseren bij het vinden van passend (taal)onderwijs. Daarbij zijn de kwaliteit van het onderwijs en het snel kunnen instromen (voldoende aanbod) belangrijke voorwaarden. Om het onderwijs aan deze voorwaarden te kunnen laten voldoen, gaan de gemeenten in deze regio het nieuwe aanbod zelf, maar vooral ook gezamenlijk inkopen.

Het regionale aanbestedingstraject voor de inburgeringscursussen wordt nog deze week opgestart via Tenderned.
https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/nieuwkomers-krijgen-hulp-bij-onderwijs-en-werk