25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Nieuwe regels voor aanpak

GemeenteZwolle #APV Zwolle

ZWOLLE- Nieuwe regels voor aanpak criminaliteit, evenementen, deelmobiliteit en waterrecreatie
Met een actualisatieslag en een aantal nieuwe regels heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) weer up-to-date gemaakt.

De actualisatie was nodig omdat de huidige APV van 2015 dateert. Daarbij is meteen ook ingespeeld op een aantal actuele ontwikkelingen. Zo zijn er nieuwe spelregels toegevoegd voor de aanpak van criminaliteit, voor het kunnen aanbieden van deelvoertuigen en het reguleren van (de overlast door) waterrecreatie in en om de stad. Ook zijn de regels voor evenementen aangepast om onduidelijkheden weg te nemen.

De APV wordt regelmatig herzien, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetten of omdat regels in de praktijk anders blijken uit te werken dan vooraf gedacht. Maar ook nieuwe ontwikkelingen in de stad en samenleving vragen soms om (nieuwe) spelregels.
Zo heeft Zwolle de afgelopen jaren te maken met een toename van criminaliteit, drugsgebruik en verwarde personen. Soms vinden illegale activiteiten plaats onder de dekmantel van een bedrijf.

De burgemeester kan daarom bepaalde bedrijfsactiviteiten verbieden in specifieke gebouwen of gebieden om de overlast voor de omgeving te beperken en/of als het vermoeden bestaat dat daar strafbare feiten worden gepleegd.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Gemeente+maakt+spelregels+voor+deelmobiliteit