30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

NIEUWE OPLEIDING BIJ ZONE.COLLEGE

ZWOLLE – Met ingang van september 2021 biedt Zone.college (locatie Zwolle) exclusief voor Noord- en Oost-Nederland de nieuwe mbo-opleiding Geo, data & design aan.

In deze 3-jarige opleiding leren studenten geo-informatie te verzamelen, verwerken en presente-ren. Tijdens de online Open Dag van Zone.college op vrijdag 29 januari 2021 kunnen geïn-teresseerden zich nader laten informeren.
Er is in de markt veel vraag naar specialisten op dit gebied, met name op mbo-niveau. De nieuwe opleiding wordt dan ook ontwikkeld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en er is een ruim aanbod aan stageplaatsen. Studenten hebben een zeer goede kans om na het behalen van hun diploma snel werk te vinden.
In de nieuwe opleiding draait alles om geo-informatie, oftewel informatie die specifiek is voor een bepaalde plek op aarde.


Het gaat hier om een zeer praktijkgerichte mbo-opleiding op niveau 4. De opleiding neemt 3 jaar in beslag en is te volgen in voltijd (BOL) of deeltijd (BBL). Hoewel het curriculum nog in ontwikkeling is, staat vast dat het eerste jaar bestaat uit 4 projecten en wordt afgesloten met een stage van 6 weken. Het diploma geeft ook di-rect toegang tot een vervolgstudie op hbo-niveau.
Informatie via: bmannaart@zone.college
www.zone.college