27 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Nieuwe coalitie bouwt verder

Nieuwe coalitie bouwt verder aan brede welvaart voor alle Zwollenaren 
Samen naar een waarde(n)volle toekomst voor Zwolle. Dat is het motto van de vier coalitiepartijen ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA. De nieuwe coalitie bouwt verder aan een duurzame, sociale en inclusieve stad, die groeit met behoud van de menselijke maat en de kwaliteit van leven. Want dat is de kracht van de stad. 

De vier partijen zien zich voor grote uitdagingen gesteld, zoals de bouw van voldoende nieuwe en betaalbare woningen voor starters, mensen met een laag inkomen, inwoners met een zorgvraag en de groeiende groep senioren in Zwolle.
Om het aanbod aan betaalbare woningen te vergroten zet de coalitie extra in op de bouw van flexwoningen. De ruimte voor nieuwe huizen wordt in eerste instantie gezocht in de bestaande stad. Mocht de woonopgave niet binnen de bestaande stad opgelost kunnen worden dan gaat de coalitie op basis van het lopende onderzoek naar de verstedelijking van de regio bekijken waar gebouwd kan worden, met behoud van natuurwaarden.