25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Nieuw ontwikkelkader voor de Spoorzone

Bron/foto:#spoorzoneZwolle
ZWOLLE- Het is niet te missen: de Spoorzone in Zwolle is volop in beweging. Het gebied rondom het station is een populaire plek om te wonen, te werken en te leren. De Spoorzone is de afgelopen jaren steeds meer ontdekt en zal de komende jaren doorgroeien naar een belangrijke hotspot in Nederland. Deze plek vormt straks samen met de oude binnenstad het Zwolse centrum.


De Spoorzone wordt het innovatie hart. Boordevol vernieuwing, slimme techniek, creativiteit en cul-tuur. De komende jaren komen er niet alleen meer werk- en leerruimte voor makers, er komen ook veel meer woonplek-ken voor iedereen die graag in het centrum woont. Want hier woon je op de plek waar het gebeurt.
De kaders voor de toekomst van de Spoorzone legt het college van B&W nu voor aan de gemeenteraad. “Als je aan Zwollenaren vraagt waar ze aan denken bij de term ‘Zwolse Spoorzone’, noemt iedereen al snel het station. En dat is logisch. Dagelijks verwelkomt het station veel rei-zigers. Dat maakt het gebied ook zo bijzonder. Het station is het kloppend hart.
Vanuit de Spoorzone sta je zo op de Grote Markt of wandel je langs de IJssel.