29 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Nieuw beleid bodembeheer bevordert hergebruik en verbetert milieukwaliteit


Bron:#GemeenteZwolle
ZWOLLE- Gemeente Zwolle actualiseert het beleid voor gebruik en hergebruik van bodem.
Inhoudelijk verandert er niet veel, wel stellen B en W voor om bij eigen projecten voor lood in de bodem voortaan strengere normen te hanteren. Daarmee volgen ze het advies van de GGD en RIVM om inwoners en in het bijzonder kinderen nog beter te beschermen tegen blootstelling aan lood in de grond.


Bij het nieuwe beleid hoort ook een nieuwe bodemkwaliteitskaart. Zwolle vertaalt het beleid naar een gebruiksvriendelijke viewer, ofwel een digitaal programma met data en kaarten waarop iedereen eenvoudig de bodemsituatie en regels kan raadplegen. Deze viewer is voor de zomer klaar.

Het bodembeheerbeleid is vooral belangrijk voor partijen die in de grond aan het werk gaan en/of grond gaan verplaatsen, bijvoorbeeld bouwbedrijven. Doel is het hergebruik van grond te stimuleren, zonder dat dit afbreuk doet aan de bestaande kwaliteit. Op de bodemkwaliteitskaart staat de actuele kwaliteit van de bodem, dus hoe schoon de bodem is en of er extra maatregelen, zoals saneren, nodig zijn als er in de bodem gewerkt gaat worden of grond wordt verplaatst.


Nieuw is de strengere norm voor diffuus lood in de bodem. Diffuus lood is een verontreiniging met lood die aangetroffen kan worden in een groot gebied, met daarbinnen soms relatief grote verschillen, dus hogere gehaltes op de ene plek en lagere hoeveelheden op andere plekken.


Net als in veel andere steden zijn vooral in de oudere stadskernen hogere hoeveelheden diffuus lood te vinden. Naast het Zwolse centrumgebied gaat het ook om de oude delen van de wijken Assendorp, Diezerpoort en Kamperpoort.
https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/nieuw-beleid-bodembeheer-bevordert-hergebruik-en-verbetert-milieukwaliteit-0