2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Nazorg voor inwoners Zwolle


Bron: #GemeenteZwolle


ZWOLLE- Inwoners en ondernemers waarvan binnenkort hun TONK-regeling of TOZO-5 regeling afloopt, krijgen in de komende maand een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente Zwolle.

Het gesprek is bedoeld voor degenen die verwachten ook na 1 oktober het (financieel) moeilijk te hebben, veroorzaakt door Corona-gerelateerde zaken. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden waar inwoners en ondernemers gebruik van kunnen maken.


Het kabinet heeft besloten om te stoppen met steunmaatregelingen, waaronder de TONK-regeling. De beperkende Corona-maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer en de werkloosheidscijfers zijn laag. Toch beseft de gemeente zich wel degelijk dat de situatie voor sommige Zwollenaren ook de komende tijd nog moeilijk is.


Inwoners en ondernemers die nu gebruik maken van de TOZO en/of TONK-regeling krijgen voor eind september een uitnodiging om in gesprek te gaan met de gemeente.