5 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups.

Samen met ROVA zetten we steeds meer in op een natuurlijke aanpak van de eikenprocessierups. Die aanpak lijkt goed te werken. Afgelopen voorjaar en zomer zijn er ongeveer 100 meldingen over de eikenprocessierups binnengekomen. Dat zijn er veel minder dan vorige jaren. πŸ’ͺπŸ’š
πŸ›De eikenprocessierups heeft in de stad niet veel natuurlijke vijanden. Een omgeving met meer biodiversiteit zoals in de Zwolse stadsparken en bosgebieden heeft minder overlast van eikenprocessierupsen. In park Het Engelse Werk eten insecten en vogels de meeste rupsen al op voordat de rups brandharen heeft. Daarom zetten we volop in op maatregelen die de natuur een handje helpen. Zo planten we bloembollen in de bermen, hangen we nestkastjes voor meesjes op, maaien we de paardenbloem onder eiken in het voorjaar niet weg en leggen we insectenhotels aan voor de natuurlijke vijanden van de rups. 🐝🦟🌻🌼

We gaan door met onze aanpak: in november planten we zogenaamde vogelbosjes. Dit zijn kleine bosjes met struiken, zoals meidoorn en liguster, die in het voorjaar bloeien en in het najaar bessen dragen. Hier kunnen vogels zoals koolmezen en merels fijn in schuilen en van eten. Zo helpen we de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups nog meer. 🌳🐦🌲

#buitengeluk #mijnstad #gastvrij #fijnwonen #natuurlijk #groenhart #stadshart #duurzametoekomst