4 december 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Nationaal Programma Onderwijs: onderdeel van het Sociaal Herstelplan

ZWOLLE- De gemeente Zwolle heeft budget gekregen voor onze rol in de voorschoolse educatie, het primair en het voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023.

In Zwolle kiezen we ervoor om in te zetten op het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat doen we, in samenspraak met het onderwijs, op scholen en wijken waar dit het hardst nodig is.

In het Nationaal Programma Onderwijs, dat onderdeel uitmaakt van het Sociaal Herstelplan ‘Leven na(aast) Corona, zetten we in op 4 speerpunten:

1. Extra aandacht voor baby’s, peuters en ouders in de eerste 1001 dagen;

2. Weerbare kinderen en gelijke kansen in het primair onderwijs

3. Jongeren veerkrachtig in het Voortgezet Onderwijs

4. Kinderen en jongeren in de context ‘Samen voor een stevige basis.’

In het onderstaand document kunt u alles lezen over wat we aan de hand van deze vier speerpunten gaan doen. 

Nationaal Onderwijsprogramma