30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Minder stoppende bedrijven in Nederland

Minder stoppende bedrijven in Nederland
Bron: #KVK
ALGEMEEN- Het aantal stoppende bedrijven, de zogeheten stoppers’, is in de maand december 2020 met 11% afgenomen ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Afgelopen maand (december 2020) waren er 16.725 stoppers, tegenover 18.768 in december 2019. Dat is opmerkelijk omdat september en oktober 2020 nog een forse toename van het aantal stoppers lieten zien ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder met resp. 39% en 45%. De maand november liet al een afvlakking van deze groei zien metslechts’ 5% meer stoppers dan in november 2019.

In de maand december is de groei van het aantal stoppers dus omgeslagen in een afname van 11% ten opzichte van december 2019. Het aantal startende ondernemingen steeg met maar liefst 19% ten opzichte van december 2019, van 20.478 naar 24.351. Alleen de maand juni liet een grotere stijging van het aantal starters zien, toen waren het er 20% meer dan in juni 2019. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven bedroeg op 1 januari 2.078.716.
Dit blijkt uit de maandelijkse Trendrapportage Bedrijfsleven, die KVK vandaag voor de vierde keer publiceert. Een visuele uitwerking van deze Trendrapportage Bedrijfsleven vindt u onder dit persbericht.


Splitsen we de starters uit naar sector, dan zien we die sectoren er uit springen die in eerdere Trendrapportages ook al opvielen. Zo was in de horeca sprake van krimp van het aantal starters ten opzichte van december 2019. Waren er toen nog 857 starters, in december 2020 waren het er 688, een afname van 20%. In de detailhandel was daarentegen sprake van een groei van het aantal starters. Dat steeg van 2.390 in 2019 naar 3.767 in 2020, een toename van 58%. Het gaat hier met name om internet-detailhandel.
De coronacrisis weerspiegelt zich in verschillende sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven.
Lees verder op www.kvk.nl

.