27 september 2021

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Meld het beste idee voor de ideeënmarkt


Bron: GemeenteZwolle


ZWOLLE- De gemeenteraad roept mensen op ideeën voor Zwolle die de stad, buurt of wijk of inwoners ten goede komen, te presenteren op de ideeënmarkt op 12 oktober. Raadsleden kunnen een aantal van deze ideeën vervolgens inbrengen bij de vergadering over de gemeentelijke begroting.


Zwollenaren weten het beste wat er in hun buurt, straat of wijk anders, beter of mooier kan. Valt een idee na presentatie op de ideeënmarkt in de smaak bij de gemeenteraad, dan kan het zo zijn dat het uitgevoerd wordt of dat er een subsidie voor wordt gegeven.


Inwoners kunnen tot uiterlijk 4 oktober hun idee indienen via www.zwolle.nl/ideeenmarkt.

Er zijn een aantal spelregels. Ideeën komen ten goede aan de stad, uw buurt of wijk of de inwoners.
De gemeente Zwolle heeft nog geen subsidie of andere vorm van ondersteuning gegeven om het idee te realiseren. Het moet passen bij de taken en bevoegdheden van de gemeente Zwolle.
En Zwollenaren moeten hun idee op de online ideeënmarkt toelichten. Bedrijven zijn uitgesloten van deelname aan de ideeënmarkt.


Voldoet het idee aan de spelregels, dan kunnen Zwollenaren hun idee tijdens een digitale ideeënmarkt op 12 oktober vanaf 19.30 uur aan de raadsleden laten zien en uitleggen.

Je hebt misschien gemist