30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Meer ruimte voor voetgangers

Meer ruimte voor voetgangers
Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- Het afgelopen jaar kregen voetgangers en terrassen meer ruimte op het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt. Twee andere gebieden, de Melkmarkt en de Grote Markt, werden aangewezen tot voetgangersgebied.


De ervaringen zijn zo positief dat het college heeft besloten de aanpassingen te behouden.
De gemeente Zwolle werkt voortdurend aan een veilige, aantrekkelijke, gastvrije en bereikbare binnenstad.
Vanaf 1 oktober betekent het dat: Het Gasthuisplein en de Nieuwe Markt zijn dagelijks tussen 12.00 en 22.00 uur alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Buiten deze tijden zijn auto’s welkom.
Bezoekers van de binnenstad die sterk afhankelijk zijn van hun fiets mogen de binnenstad op alle momenten gebruiken. Ze zijn dan te gast in een voetgangersgebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een fysieke beperking.


Ook dit blijft zo. Fietscoaches gaan fietsers in de binnenstad wijzen op fietsenstallingen in de binnenstad.
Taxistandplaats verplaatst naar Buitenkant en Eekwal.