21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Maandag 30 januari debatteert de gemeenteraad

Maandag 30 januari debatteert de gemeenteraad o.a. over de Zwolse participatieaanpak en Willemskwartier

bron:GemeenteZwolle

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan nieuw participatiebeleid voor de gemeente Zwolle. Deze nieuwe participatieaanpak vormt de leidraad voor hoe de gemeente, het bestuur, organisaties en bewoners met elkaar samenwerken bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente.

Om de nieuwe participatieaanpak vorm te geven zijn afgeronde en lopende participatieprocessen onder de loep genomen, gesprekken gevoerd met jongeren, is het burgerpanel ingezet, zijn er gesprekken gevoerd op straat en is de gemeente in gesprek met een klankbordgroep van Zwolse instellingen en partijen.  De definitieve aanpak wordt nu verder uitgewerkt qua vorm en inhoud. In de aanpak zullen onder andere de spelregels die voor elk participatieproces gaan gelden komen te staan.

Aanstaande maandag 30 januari wordt tijdens het themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid o.a. de informatienota over de huidige stand van zaken van de Zwolse participatieaanpak besproken door de gemeenteraad. Het debat start om 19.30 uur en is in de Raadzaal. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een debat over de Nota van Uitgangspunten Willemskwartier. Het Willemskwartier vormt de westelijke rand van de Spoorzone en fungeert daarmee als belangrijke overgangszone tussen Spoorzone en de Veerallee. De ambitie is om tussen de IJssel en de binnenstad, op de rand van de Spoorzone en Veerallee een duurzame woonomgeving aan de Willemsvaart te ontwikkelen. De nota van uitgangspunten Willemskwartier omvat een programma van circa 900 tot 1.100 woningen en ca. 20.000 m2 aan voorzieningen.

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 30 januari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl.