21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Leeskring – Genesis: waar het om begonnen is

Bron: Dominicanenklooster

In het wereldwijd gelezen boek Genesis, boek van het begin bespreekt rabbijn Jonathan Sachs de belangrijkste Genesisverhalen. Hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven.

Deze leeskring bestaat uit vier avonden in de veertigdagentijd, waarin de verhalen van de schepping, de grote vloed en de roeping van Abram gelezen worden. Deelnemers wordt gevraagd zelf het boek (€29,90) aan te schaffen.

De leeskring vindt telkens plaats in de Kloosterpoort en wordt begeleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Deelname kost €20 (€5 per avond).

Opgave kan via de tickets, hier op de website, of door te mailen naar iemke.epema@hetnet.nl. Als de kosten een probleem vormen, neem dan contact op met één van de begeleiders.

dinsdag 7, 14, 21, 28 maart , van 20.00-22.00 / Kloosterpoort , deelname €20 (excl. boek)

[VOL] Leeskring – Genesis: waar het om begonnen is

Locatie: Kloosterpoort