30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Koninklijke Onderscheiding


Bron: Gemeente Zwolle
ZWOLLE-Locoburgemeester René de Heer van Zwolle reikt woensdag 14 april a.s. omstreeks 17.00 uur de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw uit aan de heer Steven Pleiter.

Dat gebeurt na afloop van een minisymposium ter gelegenheid van zijn afscheid. Dit symposium vindt in kleine kring plaats in theater De Spiegel aan het Spinhuisplein in Zwolle en wordt gestreamd.
Steven Pleiter vervulde een pioniersrol in de realisatie van het Expertisecentrum Euthanasie (EE) in Nederland, voorheen Levenseindekliniek. Eerst als projectleider en daarna als directeur en bestuurder. Hij was van meet af aan het boegbeeld van het EE.

Met zijn visie, moreel kompas en doortastende aanpak heeft hij het EE weten te maken tot wat het nu is: een (inter)nationaal erkend instituut. Met grote toewijding spande hij zich in om de euthanasiewet zorgvuldig en deskundig uit te voeren.

Het gaat daarbij om in medisch-ethisch en juridisch opzicht complexe euthanasieverzoeken, Onder zijn leiding kwam wetenschappelijke samenwerking tot stand met het Amsterdam UMC.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=koninklijke+onderscheiding+Steven+Pleiter.++