31 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Jan Terlouw in de Adventskerk in Zwolle

Jan Terlouw houdt zondag 5 februari de ‘Preek van de Leek’ in de Adventskerk in Zwolle-Zuid.

Voor kinderen en jongeren is op deze gezinszondag een eigen programma dat aansluit bij het bekende jeugdboek van Jan Terlouw, Koning van Katoren

De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is Dirk Jan Steenbergen.