5 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Inzet jeugdhulp

Inzet jeugdhulp in Zwolle: samen keuzes maken

https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/inzet-jeugdhulp-in-zwolle-samen-keuzes-maken

Inzet jeugdhulp in Zwolle: samen keuzes maken

Sinds 2015 is de gemeente Zwolle verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. De gemeente werkt aan concrete handvatten voor het maken van goede keuzes bij het al dan niet inzetten van jeugdhulp. Dat doen wij samen met betrokkenen uit de stad, zoals het onderwijs, zorgprofessionals, de participatieraad en de jongerenraad. Gemeente Zwolle gebruikt de opbrengsten uiteindelijk voor het formuleren van een ‘afwegingskader jeugdhulp’ en een nieuwe ‘verordening Jeugdhulp’. Deze worden over enkele maanden voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle.