25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Invoeren van tarief op restafval verplaatst

Invoeren van tarief op restafval verplaatst
Bron: #GemeenteZwolle
Het tarief voor het restafval wordt ingevoerd op 1 januari 2023, dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.
Het college wil dat eerst alle inwoners de mogelijkheid hebben om hun afval te scheiden en daaraan kunnen wennen voordat het tarief op restafval wordt ingevoerd. Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden. Zij krijgen geld terug wanneer ze minder dan een bepaald aantal keer per jaar restafval weggooien. Gooien ze vaker restafval weg, dan moeten ze bijbetalen.
Zwolle zonder afval, dat is de ambitie die past bij het streven naar 100 kilo restafval per persoon per jaar en naar een circulaire economie.

Met de doorontwikkeling van het gemeentelijke grondstoffenplan Zwols belonen is door de gemeenteraad een pakket van maatregelen vastgesteld dat voorziet in het invoeren van een financiële prikkel op restafval, gecombineerd met de voorzieningen voor alle huishoudens om hun afval goed te kunnen scheiden en aanvullend beleid voor bijvoorbeeld luierinzameling of zwerfaval.
De invoering van Zwols belonen is volop van start gegaan. ROVA, het GBLT en de gemeente Zwolle werken samen aan het voorbereiden en invoeren van de maatregelen.
Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/tarief-restafval