25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Inspreekmoment over de Omgevingsvisie


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- De gemeenteraad houdt op maandag 28 juni een inspreekmoment voor Zwollenaren over de Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen 2030”.


Deze visie is door het college van B&W voor vaststelling aangeboden aan de raad.
Aanmelden kan t/m 25 juni.

Meer info:www.zwolle.nl/organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-raad/nieuws/inspreken-over-de-omgevingsvisie #zgr