2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Innovatief fietspad Wethouder Alferinkweg

Bron: #GemeenteZwolle

ZWOLLE- Op een deel van de Wethouder Alferinkweg in Zwolle, beste fietsstad van de wereld, ligt vanaf begin november een innovatief fietspad. Wethouder William Dogger van de gemeente Zwolle en aannemer Gert Brunink, directeur van Schagen Infra ondertekenden de overeenkomst voor dit unieke project.
Schagen Infra maakt asfalt en beton en brengt het aan op de weg. In de afgelopen jaren heeft de aannemer nieuwe mengsels en producten ontwikkeld.


Het fietspad langs de Wethouder Alferinkweg in Zwolle is uitgekozen als pilotlocatie om deze mengsels en producten aan te brengen en te monitoren. In vijf proefvakken worden de innovatieve producten aangebracht.

De proefvakken zijn allemaal zestig meter lang. Bijzonder hieraan is dat ze allemaal gericht zijn op duurzaamheid en circulariteit. Dat wil zeggen dat er minder gebruik wordt gemaakt van nieuwe grondstoffen en dat er wordt bespaard op CO2.

Het gaat onder andere om White Topping. Daarbij wordt er een dunne laag beton over het bestaande asfalt aangebracht. Dat gebeurt net voorbij de kruising met de Marsweg. Het asfalt hoeft niet afgevoerd te worden, waardoor er minder afvalstoffen zijn.

Daarom is dit een duurzame oplossing.
Ook is het aanbrengen van slechts een dunne betonlaag bij White Topping voldoende, waardoor er ongeveer 25% op nieuw materiaal bespaard wordt.


De andere vier producten worden achter elkaar aangebracht rondom de kruising met Park De Wezenlanden.
De innovatieve producten worden in november aangebracht. Meer informatie via: https://schageninfra.nl/projecten/innovatieve-fietspaden-zwolle