9 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Informatieronde gemeenteraad

Onderwerpen informatieronde gemeenteraad op maandag 10 januari 2022

bron: GemeenteZwolle

Bekijk de agenda van maandag 10 januari. Er is een digitale informatieronde over de inventarisatie gevolgen motie Schone Lucht Akkoord en de stand van zaken met betrekking tot vergroenen en verduurzamen van bedrijventerreinen.

Live meekijken en invloed uitoefenen

In verband met de aangescherpe coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal. De vergadering is te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Inwoners of instellingen die de raad wat willen meegeven voor deze informatieronde kunnen hun inbreng vooraf per e-mail sturen tot maandag 10 januari 2022 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl (link stuurt een e-mail)