28 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Inclusieve en sociale stad

De gemeente Zwolle werkt aan een inclusieve en sociale stad, waarin alle inwoners van Zwolle gelijke kansen hebben om mee te doen. De gemeente doet dit samen met veel andere organisaties in Zwolle.

Iedere Zwollenaar moet zijn of haar leven zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven. Je kunt rondkomen en bent schuldenvrij. Je kunt zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als je ouder wordt of een beperking hebt. Je hebt werk, volgt een opleiding of hebt andere dagactiviteiten. Heb je kinderen? Dan groeien ze gezond, veilig en kansrijk op tot zelfstandige inwoners.