30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Ik schrik geregeld van de slechte conditie’


Bron/foto:#isalaZwolle
ZWOLLE- Artsen en verpleegkundigen op de IC zijn leveren ook direct of indirect bijdragen aan de zorg voor coronapatiënten.
In deze serie vertellen zij hun verhaal. Deze keer sportarts Jaap Stomphorst.

Jaap Stomphorst vertelt…
Sommige post-covidpatiënten blijven kampen met klachten als kortademigheid, vermoeidheid, stemproblemen en concentratieklachten.
Als herstellen op eigen kracht niet lukt, kunnen zij via een specialist in Isala of hun huisarts worden doorverwezen voor een revalidatieprogramma in de eerste lijn of in Isala.


Voor de patiënt dan daadwerkelijk start met trainen, komt hij of zij eerst bij Jaap of zijn collega-sportartsen langs. ‘Wij zetten iemand dan op de fiets voor een inspanningstest. Zo kijken we naar de belastbaarheid van de patiënt, oftewel: wat is iemands startpunt?’, legt Jaap uit. ‘Daarnaast proberen we uit te sluiten dat andere ziektes hun klachten veroorzaken.’
Er zijn verschillende groepen post-covidpatiënten die voor revalidatie naar Isala komen. ‘Het zijn patiënten die op de IC hebben gelegen met fors spierverlies, patiënten die op de cohort-afdeling opgenomen zijn geweest, maar ook patiënten die corona thuis hebben doorgemaakt.


Wat Jaap en zijn collega’s nu zien, is dat vooral ex-coronapatiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, nog lang kampen met de nasleep. Hoe dit komt, is nog niet precies bekend, aldus Jaap: ‘Een theorie is dat mensen die wél in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest zuurstof toegediend hebben gekregen, terwijl mensen het thuis op eigen kracht moesten doen. Wellicht hebben hun longen zonder zuurstoftoediening meer te lijden gehad, waardoor ze verder achteruit zijn gegaan in vergelijking met patiënten die in het ziekenhuis wel zuurstof hebben gekregen.’


lees verder op www.isala,nl