26 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Ieder kind een thuis

Bron/foto:GemeenteZwolle

Ieder kind een thuis: regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen

Gisteren

Regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen en voor ieder kind een goed thuis om op te groeien. Het liefst bij de eigen ouders en als het echt niet anders kan in een omgeving die zoveel als mogelijk lijkt op de gezinssituatie. Dat is de gezamenlijke intentie die 11 gemeenten en 17 aanbieders van Jeugdhulp in IJsselland hebben vastgelegd in een convenant.

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders gaan meer intensieve en samenhangende hulp aanbieden in de eigen omgeving van het kind. Hiermee willen zij uithuisplaatsingen voorkomen of zorgen voor een zo snel mogelijke terugkeer van een kind naar het eigen gezin na een uithuisplaatsing.