21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Ieder kind een thuis

Bron:GemeenteZwolle

Ieder kind een thuis: regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen

24 februari 2023

Regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen en voor ieder kind een goed thuis om op te groeien. Het liefst bij de eigen ouders en als het echt niet anders kan in een omgeving die zoveel als mogelijk lijkt op de gezinssituatie. Dat is de gezamenlijke intentie die 11 gemeenten en 17 aanbieders van Jeugdhulp in IJsselland hebben vastgelegd in een convenant.

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders gaan meer intensieve en samenhangende hulp aanbieden in de eigen omgeving van het kind. Hiermee willen zij uithuisplaatsingen voorkomen of zorgen voor een zo snel mogelijke terugkeer van een kind naar het eigen gezin na een uithuisplaatsing.

Kleinschalige woonvormen

Als wonen in het eigen gezin toch niet mogelijk blijkt, is een alternatief gezin de best passende oplossing. Dit kan in de vorm van een pleeggezin, gezinshuis, zorgboerderij of een andere kleinschalige woonvorm. Niet voor alle jeugdigen is deze vorm van wonen al beschikbaar. Dat betekent dat de regio IJsselland inzet op het ontwikkelen van voldoende kleinschalige woonvormen (met maximaal 6 jeugdigen). Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de eigen thuissituatie, zodat kinderen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Gezamenlijke intentie

Met de ondertekening van dit convenant spreken de 28 partijen een gezamenlijke intentie en richting af. Ook maken zij afspraken over wat ze gaan doen, hoe en met wie.