25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

‘I-padglossy’met projecten uit Regio Deal Regio Zwolle


ZWOLLE- In een ‘glossy’ brengt Regio Zwolle voor het eerst alle 18 projecten vanuit de Regio Deal Regio Zwolle in beeld met interessante interviews en prachtige foto´s.
In de gesprekken krijgen lezers antwoord op vragen als: Wat kunnen we van de projecten verwachten? Wat gaat er concreet gebeuren? Wat is de verwachte impact voor onze ondernemers en de 780.000 inwoners van Regio Zwolle?


De glossy (externe link) is makkelijk leesbaar en handig om door te bladeren via de I-pad, telefoon of laptop. Het magazine start met een terugblik op de Regio Zwolle Dag van 26 november 2020 waarin de Regio Deal Regio Zwolle centraal stond met podium voor enkele projecten.
Met de Regio Deal Regio Zwolle investeren Rijk en regio in achttien projecten vanuit actielijnen die – elk afzonderlijk én in samenhang met elkaar – Regio Zwolle versterken als een sociaal-sterke, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio. Hierdoor groeien we in balans om de vierde economische topregio van Nederland in 2030 te worden.


Regiovoorzitter Peter Snijders in zijn voorwoord in de glossy: “Aan de uitvoering van de Regio Deal Regio Zwolle ging een inspirerende reis vooraf.
Het doel van de reis was om samen met het Rijk te komen tot een investeringsprogramma om de brede welvaart te versterken in onze hele regio.”
“Voor én samen met onze bedrijven en inwoners.