3 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Heutink groep ontwikkelt rijwoningen in De Tippe

Heutink groep ontwikkelt rijwoningen in De Tippe 
Ontwikkelaar Heutink  groep uit Genemuiden gaat in De Tippe (Stadshagen) tien rijwoningen ontwikkelen. Grenzend aan het Weidepark, het toekomstige buurtpark van De Tippe,  kun je hier straks wonen in een duurzame en circulaire woning en omgeving. Heutink Groep heeft de  aanbesteding gewonnen die door de gemeente Zwolle was uitgeschreven voor de ontwikkeling en bouw op deze kavel.

Er komen vijf rijwoningen met twee verdiepingen en een plat dak. De andere vijf te ontwikkelen woningen krijgen drie lagen en een plat dak. De woningen worden duurzaam en natuurinclusief ontwikkeld, waarbij ook rekening gehouden wordt met klimaatadaptatie en circulariteit.Passend bij ambitie De Tippe
Wethouder Monique Schuttenbeld: “De werkwijze en visie van Heutink Groep passen perfect bij de mooie ambities van De Tippe. Dit wordt een duurzame buurt waar veel ruimte is voor creativiteit en innovatie. We werken samen met ontwikkelaars en toekomstige bewoners aan duurzame, circulaire  en energiezuinige woningen in een klimaat adaptieve, natuur- en sociaal inclusieve omgeving.”
 Woongenot voor mens en dier

an de slag!”
Start bouwDe komende maanden wordt het plan voor de tien woningen verder uitgewerkt en ontworpen. Naar verwachting start de bouw eind 2023.

In De Tippe komt een singel en een groot park, het Weidepark Een soort stadsboerderij, die Zwolle verbindt met de IJsseldelta. De boerderij wordt een centrale ontmoetingsplek, en elke bewoner kan een aandeel krijgen in de stadslandbouw. De singel en de waterplas zijn onderdeel van een soort getijdenlandschap: in tijden met veel regen werkt het als een soort waterbuffer. Natuurlijk is er in het park veel ruimte om te spelen en te wandelen. De Tippe mix van (sociale) huur en koop
De Tippe wordt een bijzondere buurt in Stadshagen.