30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Het risico van een cyberinbraak is groter dan een ‘gewone’ inbraak


Foto: Pixabay/ #Zwollenieuws
ALGEMEEN- Voor het eerst wordt er melding gemaakt dat er meer digitale inbraken zijn dan dat inbrekers fysiek een woning binnen dringen. Thuiswerken heeft de digitale criminaliteit in een stroomversnelling gebracht.


In de eerste vijf maanden van 2020 was het aantal inbraken in computers en computersystemen al net zo hoog als in heel het jaar daarvoor. De politie verstaat onder cybercrime ‘strafbare feiten die gepleegd worden met ICT-middelen, gericht tegen andere ICT-middelen’.


Daaronder vallen onder andere het zonder toestemming hacken van iemands device of accounts, ransomware-aanvallen, online identiteitsfraude, het onrechtmatig wijzigen of toeëigenen van persoonlijke informatie en het stelen van wachtwoorden, gebruikersnamen of financiële informatie.
Lees verder op Zwollenieuws.nl