27 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Het plan ‘het Gildenhof’ is als beste beoordeeld

ZWOLLE- Ontwikkelcombinatie Trebbe-Dura Vermeer gaat de Hanzebadlocatie ontwikkelen in de Spoorzone.

De uitvraag van de gemeente was om circa 200 duurzame huur- en koopwoningen te bouwen.

Het plan ‘het Gildenhof’ is als beste beoordeeld door de beoordelingscommissie die de plannen voor dit gebied heeft getoetst. Het Gildenhof is één van de eerste projecten in de Spoorzone dat ontwikkeld wordt. Met de gunning is direct het startschot gegeven voor de verdere uit ontwikkeling, naar verwachting start de bouw eind 2023.

De Spoorzone transformeert de komende jaren in een nieuw stuk stad met bedrijven, onderwijs, cultuur en meer woningen. De ontwikkeling van de Hanzebadlocatie is één van de eerste concrete stappen in deze ontwikkeling naar dit nieuwe en levendige gebied. De locatie ligt op loopafstand van het station, te midden van kantoorgebouwen en woningen.

Het park, dat al op deze locatie begint met het Gildenpark en is verbonden met het Koggepark, wordt de groene ruggengraat van de Spoorzone. Het Gildenhof wordt een locatie waar het goed en betaalbaar wonen is.

In het Gildenhof staan ontmoeten, samen, gezond en duurzaamheid centraal. Er komen 242 woningen, naar een ontwerp van OZ architecten. Het Gildenhof biedt straks een thuis aan starters, kleine huishoudens, gezinnen en senioren. Ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt binnen het Gildenhof. Dit kan in collectieve ontmoetingsplekken zoals het Gildenhuis en het Gildenpaviljoen.

De basis voor het Gildenhof is een stedelijk landschap geïnspireerd op de typisch Zwolse IJsseldelta, naar een ontwerp van LAP Landscape & Urban Design. Het Gildenhof wordt zo ingericht dat wandelen, fietsen en het openbaar vervoer de meest voor de hand liggende manieren zijn om te verplaatsen.

Marieke Mentink, directeur bij Dura Vermeer, namens de ontwikkelcombinatie: “Het Gildenhof wordt een fijne plek voor iedereen, waar bewoners, bezoekers én de natuur met elkaar in verbinding staan. Een groene en gezonde plek om te wonen, werken en recreëren. We zijn trots dat we samen deze nieuwe bruisende wijk van Zwolle mogen ontwikkelen.”

Hein Stooker, directeur bij Trebbe, namens de ontwikkelcombinatie: “Het is fijn voor de Zwolse woningmarkt die zo onder druk staat, dat wij zo’n mooi aantal woningen voor hele brede doelgroepen mogen toevoegen in een dynamische omgeving.”Meegedacht

Omwonenden van de Hanzebadlocatie, belanghebbenden en potentiële bewoners hebben de afgelopen jaren meegedacht over de kaders voor de ontwikkeling van deze locatie in de Spoorzone. Zo wenste men voldoende groen, licht en ruimte, een wijk die is aangepast aan het veranderende klimaat en energiezuinig is.

Ook was de wens dat de woonwijk aansluit op de monumentale Spoorbrug. Deze uitgangspunten heeft de gemeente gebruikt bij de aanbesteding voor het gebied.