16 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Hessenpoort werkt aan optimale bereikbaarheid


Bron/foto:#GemeenteZwolle

ZWOLLE- Bedrijventerrein Hessenpoort gelegen ten noorden van de stad Zwolle werkt de komende tijd aan het verbeteren en optimaliseren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied. Met de gunstige centrale ligging aan de A28 is bereikbaarheid één van de unique selling points van Hessenpoort.
Vanaf 7 maart beginnen de werkzaamheden aan het kruispunt en moet het autoverkeer omrijden. De planning is om het werk op 18 maart af te ronden afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bijvoorbeeld streng winterweer kunnen de werkzaamheden uitlopen.

De werkzaamheden omvatten het verbreden van het fietspad aan de Nieuwleusenerdijk tussen de Hermelenweg en de Ravensburgstraat en het opwaarderen van het kruispunt Nieuwleusenerdijk-Hermelenweg-Diepholtstraat.
Het fietspad wordt 4 meter breed en is als eerste aan de beurt. Als het nieuwe bredere fietspad (aan de noordkant) klaar is wordt het oude fietspad verwijderd.

Om het fietspad te verbreden worden 50 bomen verplaatst. De werkzaamheden hiervoor starten in februari. De bomen schuiven enkele meters op om zo ruimte te maken voor het bredere fietspad.
Door de reconstructie van de N340 verandert de infrastructuur langs de Nieuwleusenerdijk op en rond Hessenpoort. Dit vraagt om aanpassingen aan de infrastructuur op Hessenpoort.

Om de bereikbaarheid te versterken heeft de raad op 13 februari 2018 het programma Bereikbaar Hessenpoort vastgesteld. De aanpassingen aan de infrastructuur worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit provincie Overijssel.

Innovatie en duurzaamheid staan er hoog in het vaandel. Er is in en buiten de stad veel belangstelling voor deze toplocatie. Ga voor meer informatie naar www.zwolle.nl/hessenpoort

Je hebt misschien gemist