30 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Herfte dient maatschappelijk belang

Bron:GemeenteZwolle

Op Buitengoed de Herfte in Zwolle biedt een groep sociale en duurzame ondernemingen zinvolle arbeid voor mensen met een arbeidsbeperking, hergebruik van Zwols hout, duurzame energie en ondersteunende horeca voor biologische producten. Het coalitieakkoord van het college van B&W onderschrijft deze oriëntatie op brede welvaart. De Herfte is belangrijk voor de stad. Het college zet zich er daarom voor in, te onderzoeken onder welke voorwaarden de continuïteit van de Herfte het best kan worden gegarandeerd, rekening houdend met de belangen van omwonenden. Het is denkbaar dat het college bereid is mee te werken aan legalisering van enkele geconstateerde overschrijdingen van het bestemmingsplan door Buitengoed De Herfte.

In een aantal gevallen zijn de sociale en duurzame bedrijven op de Herfte buiten hun jasje gegroeid. B&W willen onderzoeken of dit gelegaliseerd kan worden. Daarvoor moeten de ondernemers dan wel eerst een nieuwe vergunning aanvragen. Met deze insteek reageert B&W in een verweerschrift op een handhavingsverzoek van omwonenden. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften bespreekt de kwestie op 7 december aanstaande.

Duurzaam ondernemerschap

In het voorjaar van 2016 heeft De Herfte het voormalige Wezo-terrein in het buitengebied van Zwolle gekocht om er een cluster van bedrijven met een maatschappelijk en sociaal doel te beginnen. Inmiddels zijn op Buitengoed De Herfte onder andere een timmerwerkplaats, hoveniersbedrijf en dagbesteding met horeca gevestigd waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding hebben en daarvoor ook waardering ontvangen. Er worden biologische producten verbouwd en verkocht, er staat een zonnepark met panelen voor duurzame energie en hout wordt verwerkt in designproducten. Buitengoed De Herfte geldt als een succesvol voorbeeld van sociaal en duurzaam ondernemerschap.

Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de bedrijfsvoering. Inmiddels is het grootschalig zagen van hout op het terrein om die reden beëindigd. Wél zijn enkele onderdelen door het succes inmiddels uitgegroeid tot buiten het toegestane maximale oppervlak.

Alsnog vergunnen

De gemeente heeft in zo’n geval de plicht tot handhaving. Daarvan kan worden afgeweken onder ‘bijzondere omstandigheden’. Bijvoorbeeld als handhaving onevenredig zou uitpakken, indien de schade voor de overtreder veel groter is dan het voordeel van de bezwaarmaker. Ook kan worden afgezien van handhaving als er concreet zicht is op alsnog vergunnen (legaliseren). Maar dan moet er wel een aanvraag voor een nieuwe vergunning liggen. Bij eventuele legalisatie worden uiteraard ook de belangen van omwonenden meegewogen.