5 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gloednieuwe regenboogweek!

Stichting Regenboog Steenwijkerland laat van zich horen met een gloednieuwe regenboogweek!

Van 8 tot en met 15 oktober 2022 vindt de jaarlijkse regenboogweek plaats in de gemeente

Steenwijkerland. Het thema van dit jaar is ‘Laat van je horen!’. Met dit thema nodigt

Regenboog Steenwijkerland iedereen uit om van zichzelf te laten horen. Wees jezelf en kleur hierdoor je leven én Steenwijkerland met de #laatvanjehoren2022.

Er worden tal van kleurrijke activiteiten georganiseerd in deze week. Op zaterdagmiddag 8

oktober is er een mini-informatiemarkt in Steenwijk centrum waar naast Stichting Regenboog Steenwijkerland ook het COC Zwolle en Stichting Vizier aanwezig zijn om het goede

gesprek aan te gaan. Zondag 9 oktober vindt een themamiddag plaats over geloof in samenhang met LHBTIQ+. Maandag 10 oktober is onze eerste unieke regenboog-radio-uitzending bij de SLOS en tevens is er een filmavond georganiseerd.

Dinsdag 11 oktober is het Coming-out Dag. Het is de dag waarop er internationaal aandacht wordt besteed aan de rechten en de positie van de LHBTIQ+ personen, waarbij iemand openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. Maar meer nog een dag die in het teken staat van het bevorderen van sociale acceptatie. Kortom: ‘Laat van je horen’. Wij hijsen samen met burgemeester en wethouder de regenboogvlag en openen het Zero Flags Project. ‘s Middags vindt er een regenboogquiz plaats in woonzorgcentrum

Nijenstede in Steenwijk. Woensdag 12 oktober gaan we lettersoep eten bij Pand 17 in

Vollenhove en bij dagcentrum De Slinger in Steenwijk. Ook maken we met elkaar een

regenboogwandeling.

Donderdag 13 oktober is er een regenboogquiz in samenwerking met ouderenvereniging Oldemarkt en De Landerijen. Vrijdag is er voor jongeren een kleurrijke, inclusieve avond georganiseerd. We sluiten af met een knallend regenboogfeest; iedereen is welkom (toegang is gratis)!

Tevens is de hele week de foto-expositie ‘Queer’ te bekijken. Het gedetailleerde programma

is te vinden op onze website: www.regenboogsteenwijkerland.nl

.