2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

GEZAMENLIJKE ZIEKEN

Bron/Foto: #Dominicanenklooster

In een verstillende viering geven we mensen de mogelijkheid om de ziekenzegen te ontvangen.

De ziekenzegen is een teken van Gods nabijheid en trouw voor iedereen, maar vooral voor hen die in een breekbare fase van hun leven zijn aangekomen.

Voor hen bidden we speciaal en leggen we de handen op en bidden om Gods sterkende Geest. We danken daarbij om alles wat zij als mens hebben betekend. Familie en/of vrienden van worden uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.


De pastores Corinne van Nistelrooij en Jan Groot  gaan voor in een woord en communieviering. Het koor Dominicantus zingt.

Wanneer: vrijdag 22 oktober 2021

Aanvang: 15:00 uur

Waar: Dominicanenkerk

Opgave bij: corinnevannistelrooij@kloosterzwolle.nl