12 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gezamenlijke aanpak

Gezamenlijke aanpak voor wonen in Oosterenk
BRON: GemeenteZwolle


ZWOLLE- Meters maken met gezamenlijke aanpak voor wonen in Oosterenk
De kantorenlocatie Oosterenk ten oosten van het Zwolse stadscentrum is een van de aangewezen plekken voor de grote vraag naar woningen in Zwolle.


Gemeente, ontwikkelaars en woningcorporaties starten een samenwerking om de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie uit te werken in een ontwikkelvisie. De samenwerkingsovereenkomst werd vandaag ondertekend.


Oosterenk biedt ruimte om een nieuwe leefomgeving te realiseren met wonen, werken en recreëren.
Het gezamenlijk optrekken van gemeente Zwolle, ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Jansen Vastgoed, B-Right Urban Living en de Zwolse woningcorporaties maakt een integrale aanpak mogelijk waarin uiteenlopende belangen direct op elkaar afgestemd kunnen worden. Naast deze partijen worden belanghebbenden betrokken om de inrichting van het gebied vorm te geven.


De ontwikkelvisie die gemaakt gaat worden is een uitwerking voor het hart van het totale gebied; een stedelijke leefomgeving met woningen, openbare ruimte en voorzieningen.


Het centrumgebied van Oosterenk bestaat onder meer uit het gebied rondom de voormalige waterschapslocatie aan de Dokter van Thienenweg en de voormalige bloedbank aan de Dokter Spanjaardweg.

Je hebt misschien gemist