28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Geslaagde dierendagactiviteiten

Bron/foto: GemeenteZwolle


ZWOLLE- Het DierenTeam Zwolle kijkt terug op goed bezochte Dierendagactiviteiten afgelopen zaterdag in Zwolle.


Op één van de locaties, Park de Stadshoeve, heeft wethouder William Dogger de eerste diereninformatieborden onthuld. In verband met Wereld Dierendag op 4 oktober had het DierenTeam Zwolle zaterdag 2 oktober jongstleden op drie locaties in de stad Dierendagactiviteiten georganiseerd.


s Morgens konden de bezoekers terecht in Park de Stadshoeve en bij buurtweide Dieze-Oost waar diverse activiteiten waren georganiseerd voor kinderen. ’s Middags waren de bezoekers ook nog welkom op de Kinderboerderij in Park Wezenlanden.


Het DierenTeam kijkt terug op een bijzonder geslaagde dag, waarbij op alle drie de locaties kinderen en hun ouders en grootouders met veel plezier deel hebben genomen aan de buitenactiviteiten.

Tijdens deze Dierendagactiviteiten heeft wethouder William Dogger in Park de Stadshoeve de eerste door het DierenTeam Zwolle ontwikkelde diereninformatieborden onthuld. Deze borden geven de bezoekers beknopte informatie over de daar aanwezige dieren.


Via een QR-code, die op ieder bord staat, bestaat de mogelijkheid om aanvullende informatie te lezen op de (digitale) informatiepagina van SamenDieren op www.samenzwolle.nl/informatie-dieren.