16 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteraad van 31 januari

Diverse onderwerpen in debat- en informatierondes op maandag 31 januari 2022

Bron: #GemeenteZwolle

In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur over de Strategische Onderwijsagenda 2022 – 2026. Aansluitend is er een fysiek debat over de Herontwikkeling locatie Oving.

Daarnaast is er vanaf 19.30 uur een digitale informatieronde over de Ontwikkelingen rondom de jaarwisseling. Het vervolg hierop is een fysiek debat in de TaK-zaal over het Rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving – Openbare Orde en Veiligheid.

Live meekijken en invloed uitoefenen

In verband met de corona-maatregelen is de publieke tribune niet toegankelijk. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of TaK-zaal doen voor de debatrondes of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 31 januari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl (link stuurt een e-mail).

Je hebt misschien gemist