4 december 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Gemeenteraad op maandag 4 juli 2022

Twee themadebatten van de gemeenteraad op maandag 4 juli 2022

24 juni 2022

ZWOLLE-Op de agenda van de gemeenteraad van 4 juli staan het themadebat Leefomgeving en Stadsontwikkeling en het themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid.

Bij de start van deze raadsperiode is onder andere het ‘themadebat’ geïntroduceerd. Bij een themadebat komen verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema op de agenda. Hiermee wordt gestreefd om de mogelijkheden voor debatten over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging. Ook kunnen de raadsleden strategische en beleidsinhoudelijke vragen stellen en motie aankondigen en bespreken. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 juli 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl (link stuurt een e-mail). De vergadering meekijken kan ook via de livestream.