4 december 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Gemeenteraad neemt diverse besluiten

Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 11 juli 2022
ZWOLLE-Maandag 11 juli behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal o.a. de Gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt & Meeuwenlaan en de Startnotitie Noorderkwartier tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering. 
Over de volgende onderwerpen neemt de gemeenteraad een besluit op maandag 11 juli: Visie Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan

De gemeente Zwolle heeft in de Omgevingsvisie opgenomen dat de omgeving van de IJsselhallen wordt ontwikkeld tot een dynamische stadswijk passend bij de bestaande Kamperpoort-buurt. Ook voor de Meeuwenlaan is een visie opgesteld waarin de ambities vastgelegd worden om een plek te creëren waar in de toekomst gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. De beide visies voorzien samen in de ontwikkeling van ca. 1500 woningen en 20.000m2 maatschappelijke en commerciële voorzieningen. De belangrijkste ‘grote keuzes’ voor de opzet van de nieuwe buurt worden met het vaststellen van deze visies gemaakt.

 Startnotitie Noorderkwartier
In het programma Stadshart is de ambitie opgenomen om het gebied aan de noordkant van het centrum (Noordereiland) om te vormen naar een levendige stadswijk. Het doel is om een gemengd woon-werk-cultuur gebied te ontwikkelen, met een groot aantal voorzieningen en ruim 500 woningen. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan wordt er geld beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden die nodig zijn om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor het Noorderkwartier.  Gewijzigde subsidieverordeningen beschermd wonen (H28 ASV)


Er worden een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in de gewijzigde subsidieverordening beschermd wonen. Dit heeft vooral te maken met de geplande wijziging van financiering van beschermd wonen. In 2023 wordt beschermd wonen aanbesteed.
Dit houdt in dat de subsidiëring voor beschermd wonen overgaan naar een systeem van contracteren.