25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteraad neemt besluit over diverse hamerstukken


ZWOLLE- Er wordt weer een de raadsvergadering gehouden op maandag 8 maart, vanaf 19.30 uur .
De 39 raadsleden vergaderen digitaal. Er staan diverse hamerstukken op de agenda waaronder de Passerelle Spoorzone en de benoeming van burgerraadslid Harold van Vilsteren.


Tijdens de avondklokperiode vergadert de gemeenteraad uitsluitend online.
U kunt de raadsvergadering volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.
Wilt u nog wat kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp op de raadsagenda dan kunt u uw inspraakreactie mailen aan raadsgriffie@zwolle.


Als u niet kunt mailen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie,
tel. (038) 498 2181. Inspraakreacties voor de raadsvergadering van maandag 8 maart moeten uiterlijk maandag 8 maart voor 10.00 uur zijn verstuurd.

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad