31 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Uitvoeringsagenda Stadshart

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Uitvoeringsagenda Stadshart
Maandag 6 februari debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over de Uitvoeringsagenda Stadshart. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een themadebat Sociaal Domein. Uitvoeringsagenda Stadshart ‘’Ons Stadshart van Morgen 2022 – 2027″

Op 23 mei 2022 is het ontwikkelprogramma ‘Ons Stadshart van Morgen 2030’ vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwikkelprogramma is een visie voor de komende tien jaar. Een Stadshart dat groeit naar een nieuwe vorm van stedelijkheid, met behoud van de belangrijkste kenmerken en kernwaarden van Zwolle: een historische stad, een groene deltastad, een ondernemende stad, een culturele stad, een compacte en bereikbare stad.


De Uitvoeringsagenda is een uitwerking van het ontwikkelprogramma en geeft een overzicht en prioritering aan nieuwe projecten en onderzoeken voor de komende vijf jaar. Het voorstel aan de raad is om de Uitvoeringsagenda en de bijbehorende investeringsaanvraag vast te stellen. Themadebat Sociaal Domein
Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

 De uitgebreide agenda’s en alle informatienota’s voor het themadebat zijn te bekijken via www.zwolle.nl.  Invloed uitoefenen
Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 6 februari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.