21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Railterminal Hessenpoort 

Bron:#Gemeeentezwolle/ Gemeenteraad debatteert o.a. over de Railterminal Hessenpoort 
Dinsdag 21 februari debatteert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal over het Vervolgonderzoek Railterminal Hessenpoort. Tegelijkertijd is er in de TAK-zaal een raadsdebat over de opinienota Prestatieafspraken woningcorporaties.   Vervolgonderzoek Railterminal Hessenpoort
In 2012 hebben de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel de Logistieke Visie Zwolle-Kampen-Meppel (ZKM) vastgesteld. In de visie is benoemd dat de regionale bereikbaarheid over het spoor beperkt is, terwijl de groei van goederenstromen van en naar de regio zal toenemen. Er is een globale verkenning gedaan naar de behoeften en haalbaarheid van een directe spooraansluiting/railterminal in de regio Zwolle.
Inmiddels zijn er diverse verkenningen en analyses uitgevoerd, onder meer naar de technische en financiële haalbaarheid van een Railterminal en naar voorkeurslocatie Hessenpoort. Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de conclusie dat, op basis van de uitkomsten van het marktonderzoek en het onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid, de railterminal Hessenpoort potentie heeft. Daarnaast wordt voorgesteld akkoord te gaan met het starten van de gewenste vervolgonderzoeken voor de railterminal Hessenpoort en de financiering van deze onderzoeken.

 Prestatieafspraken woningcorporaties
Elke 4 jaar maken de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Zwolle gezamenlijke prestatieafspraken. In 2023 worden deze prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2024-2027. De basis hiervoor is de gemeentelijke Woonvisie ‘Ruimte voor Wonen’ 2017-2027. De prestatieafspraken vormen een belangrijk middel om uitvoering te geven aan de Woonvisie.
De gemeenteraad heeft het college per motie verzocht om de raad de gelegenheid te geven input te leveren voorafgaand aan de onderhandelingen over de prestatieafspraken. Hiervoor is de opinienota Prestatieafspraken woningcorporaties opgesteld, waarbij de raad wordt gevraagd haar opinie uit te spreken.   De uitgebreide agenda’s met stukken zijn te bekijken via www.zwolle.nl.  Invloed uitoefenen
Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 21 februari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl.