5 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteraad behandelt diverse onderwerpen

Gemeenteraad behandelt diverse onderwerpen op maandag 12 september 2022

Maandag 12 september behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur o.a. de Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma en de Referendumverordening.

In de Raadzaal is om 19.30 uur een themadebat Sociaal Domein. Bij een themadebat komen verschillende informatieve notaโ€™s binnen hetzelfde thema op de agenda. De volgende informatienotaโ€™s worden behandeld:

  • Jaarverantwoording Wet Kinderopvang
  • Beantwoording artikel 45 vragen over stand van zaken Taaleis
  • Minima-effect rapportage gemeente Zwolle 2022
  • Pre-advies Motie โ€˜Oog hebben voor mensen na verlaten van bijstandโ€™
  • Stand van zaken proeftuin dyslexie
  • Beantwoording art.45 vervolgvragen begeleid wonen complex Geert Grootestraat
  • Huishoudelijke ondersteuning WMO
  • Beantwoording art.45 vragen CDA en ChristenUnie โ€“ Reclames voor (online) gokken
  • Motie Stop menstruatiearmoede
  • Stand van zaken opvang vluchtelingen en statushouders

Tegelijkertijd is in de TaK-zaal vanaf 19.30 uur een rondetafelgesprek over de quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma. Als gevolg van de toenemende druk op de woningmarkt is in de betaalbaarheidsagenda 2022  afgesproken om te onderzoeken of de verdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% dure woningen in het woningbouwprogramma nog passend is bij de inkomensontwikkeling van Zwolle in de toekomst. Hierop is een quickscan uitgevoerd waarin met nieuwe data is gekeken naar de onderbouwing voor deze verdeling. De raad gaat hierover in gesprek met verschillende betrokkenen.

Rond 21.10 uur volgt in de TaK-zaal een debat over de actualisatie van de Referendumverordening. De raad wordt gevraagd om een aantal richtinggevende uitspraken te doen over de referendumverordening.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen.

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 september 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl (link stuurt een e-mail).

De vergadering meekijken kan ook via de livestream.