26 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Zwolle.  

#ProtestantsZwolle 

Woensdag 15 februari bent u van harte welkom op de gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Zwolle.  

In 2018 startte de Protestantse Gemeente Zwolle het project Heilige Huisjes. Doel van het project: kosten besparen zodat er in onze wijkgemeenten voldoende geld beschikbaar blijft voor pastoraat en vieringen: het hart van kerk-zijn.
De besluiten die
zijn genomen om dat doel samen te bereiken, zijn nog steeds actueel. Tijdens de gemeenteavond praten we u graag bij waar we nu staan.

De avond start om 20 uur in de Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Eduard Metselaar, voorzitter
Margreet de Roo, scriba
scriba@pknzwolle.nl