30 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeente pakt woningen aan


Bron:#GemeenteZwolle

ZWOLLE- Gemeente pakt ongewenste splitsing woningen aan.
Eind 2019 stelde de gemeente nieuwe regels vast om het verbouwen van woningen naar meerdere kleine appartementen te beperken.

Steeds vaker worden huizen in Zwolle opgesplitst in kleinere woonruimtes. Dat levert weliswaar – zeer welkome – nieuwe woonplekken op, maar soms leidt dat ook tot overlast, als er veel bewoners in een straat bij komen. Daar gaat de gemeente nu actief op toezien.
Vooral in en rond het centrum worden veel huizen gekocht en verbouwd. Huizen voor gezinnen verdwijnen en er komen steeds meer appartementen bij.

Dat leidt tot meer verkeer in de straat, mogelijk parkeerproblemen en ook kunnen bewoners last hebben van meer geluid in de buurt. Ook zijn er soms brandonveilige situaties ontstaan.
Om de overlast te beperken heeft de gemeente daarom samen met bouwers, ontwikkelaars en woningcorporaties regels (Beleidsregels voor zelfstandige woonruimte) opgesteld om een aantrekkelijke woonstad te blijven.

Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe groot een woonruimte minimaal moet zijn. Hiermee wil de gemeente samen met de woonpartners de stad gastvrij én aantrekkelijk houden voor huidige en nieuwe bewoners.
In delen van Zwolle zijn in het verleden zonder toestemming woningen verbouwd tot studio’s of appartementen. In sommige wijken is daardoor het aantal bewoners flink toegenomen en staat de leefbaarheid onder druk.

Er zijn nu ruim 60 illegale woningsplitsingen bekend bij de gemeente. Een inventarisatie moet uitwijzen om hoeveel adressen het gaat.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Gemeente+pakt+ongewenste+splitsing+woningen+aan