21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeente ontwikkelt Zwolse Ouderenindex

Bron:GemeenteZwolle

De komende jaren neemt het aantal inwoners vanaf 65 jaar en ouder toe. Daar komt bij dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. De gemeente Zwolle wil in samenwerking met partners in de stad bewust keuzes maken over beleid dat deze inwoners raakt. Hiervoor is de ouderenindex ontwikkeld. Ook helpt de index organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid van Zwolle in het betrekken, bevragen en ondersteunen van de Zwolse senioren.

De ouderenindex ontdekken? Ga naar www.zwolle.maps.arcgis.com.

De ouderenindex geeft een beeld van beschermende factoren en risicofactoren die van toepassing (kunnen) zijn op zelfstandig wonende ouderen, per wijk in Zwolle. Denk bij beschermende factoren bijvoorbeeld aan sociale contacten in de wijk of makkelijk te bereiken winkels. Wanneer winkels moeilijk te bereiken zijn of er juist weinig contact is met buren kan dit een risicofactor zijn.

Wat is een index?

De index laat zien hoe een wijk het doet op verschillende onderwerpen in vergelijking met het gemiddelde van Zwolle. In de afbeelding hieronder is Wipstrik in 2020 ten opzichte van het Zwolse gemiddelde te zien. Zichtbaar is dat Wipstrik gemiddeld scoort ten opzichte van Zwolle (de binnenste cirkel). Ook op de aspecten sociaal leven, woonomgeving, persoonlijke kenmerken en gezondheid (middelste cirkel) doet Wipstrik het even goed als het gemiddelde van Zwolle.